เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปริยวิศว์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2561 โดยนายรัชกฤช ธนเลิศโสภณ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสกินแคร์สำหรับจัดจำหน่าย และมีการผลิตเครื่องสำอางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้
บริษัทเริ่มต้นผลิตครีมภายใต้แบรนด์ PL SKINCARE ซึ่งมีสินค้ามากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยคำนึงที่คุณภาพของสินค้า, วัตถุดิบ และจรรยาบรรณในการให้บริการเป็นหลัก ดำเนินการผลิตและควบคุมการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับสร้างแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางแบบครบวงจร และในอนาคตบริษัทจะมีการพัฒนาสินค้าขึ้นมาอีกมากมาย โดยเน้นความจริงใจแก่ลูกค้า และไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไป
บริษัท ปริยวิศว์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด จดทะเบียนบริษัท และขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต กับสำนักงานอาหารและยา อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน สารสกัดทุกตัวมีใบรับรอง (COA) ขั้นตอนการผลิตตรวจสอบได้จริง

รับผลิตเครื่องสำอาง คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ที่สำคัญ โรงงานได้ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตโดยแท้จริง กระบวนการผลิตปลอดภัย ได้มาตรฐาน 100%

พร้อมให้บริการรับผลิตทำแบรนด์

สถานที่ได้มาตรฐาน

บริษัทเริ่มต้นผลิตครีมภายใต้แบรนด์

สถานที่ได้มาตรฐาน

สถานที่สะอาด

สะอาดถูกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ

สถานที่สะอาด

สถานที่มีคุณภาพ

สถานที่ผลิต สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

สถานที่มีคุณภาพ

สถานที่มีที่ตั้งชัดเจน

เจ้าของแบรนด์สามารถมาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตได้

สถานที่มีที่ตั้งชัดเจน

PLSKINCARE

บริษัทเริ่มต้นผลิตครีมภายใต้แบรนด์

PLSKINCARE

PLSKINCARE

บริษัท ปริยวิศว์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด

PLSKINCARE