ขั้นตอนการผลิต

เป็นเจ้าของแบรนด์ง่ายๆ

กับ 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกสินค้า

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแพคเกจ

ขั้นตอนที่ 3

บริษัทคำนวณค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 4

ลูกค้าชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 5

ออกแบบโลโก้และกล่อง

ขั้นตอนที่ 6

รอรับสินค้า